อาการชาปลายมือปลายเท้า

หรือปลายประสาทอักเสบ(polyneuropathy) หมายถึงความผิดปกติของปลายประสาทเส้น มีผลทำให้บริเวณปลายมือและปลายเท้ามีความผิดปกติของการรับความรู้สึก เช่น…