ฝังเข็มคลายจุดปวด

ฝังเข็มคลายจุดปวด

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบ่าไหล่ปวดหลัง คลายกล้ามเนื้อแบบตรงจุด