ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง

ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง

เมืองนนท์คลินิก เป็นคลินิกที่ตรวจรักษาโดย  #แพทย์เฉพาะทางระบบประสาท  ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อวินิจฉัยและวิเคราะห์สาเหตุก่อนทุกเคส  ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด
 
ในบางรายที่มีความจำเป็นต้องเอกซ์เรย์เพิ่มเติม สามารถส่งไปทำที่ศูนย์เอกชนที่อยู่ใกล้คลินิก ทำให้สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากเอกซ์เรย?
 
ตรวจรักษาอาการปวดคอบ่าไหล่ ปวดหลังออฟฟิศซินโดม กระดูกทับเส้นประสาทอาการชา อัมพฤกษ์อัมพาต ปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศรีษะบ้านหมุน โรคทางสมองและระบบประสาท โรคทั่วไปอายุรกรรม

โปรโมชั่น