ตำแหน่ง “ชา” บอกโรคได้

ตำแหน่ง “ชา” บอกโรคได้

อาการชา อย่าเพิกเฉย อาจมีอันตรายมากกว่าที่คุณคิด

อาการชา คืออะไร

อาการที่มีการรับความรู้สึกเจ็บ,ร้อนหรือเย็นได้ลดลงหรือไม่รู้สึกเลยบางรายอาจมีอาการยุบยิบซ่าๆได้

สาเหตุของอาการชา

เป็นได้จากหลายสาเหตุ และตำแหน่งของอาการชาก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยแยกโรคอีกด้วย

มาดูกันว่าอาการชาแต่ละตำแหน่งบ่งบอกถึงความผิดปกติจากส่วนใดในร่างกายบ้าง

1.  อาการชาครึ่งซีก บ่งบอกถึงความผิดปกติจากสมองฝั่งตรงข้ามเช่นชาแขนขาและลำตัวซีกขวาใบหน้าซีกขวาสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของสมองซีกซ้าย

สาเหตุที่สามารถพบได้ เช่น หลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในสมอง (Stroke) เนื้องอกในสมอง เป็นต้น

2. อาการชาครึ่งล่าง บ่งบอกถึงความผิดปกติของไขสันหลัง เช่น ชาตั้งแต่ระดับสะดือลงมาถึงปลายเท้า เป็นต้น สาเหตุที่สามารถพบได้ เช่น ไขสันหลังอักเสบ(Myelitis)  กระดูกสันหลังเสื่อม เนื้องอกในไขสันหลัง อุบัติเหตุกระทบกระแทก เป็นต้น

3. ชาปลายมือปลายเท้า บ่งบอกถึงความผิดปกติของปลายประสาท สาเหตุที่สามารถพบได้ เช่น เบาหวาน ไตเสื่อม ผลข้างเคียงจากยา ขาดวิตามินบี เป็นต้น

4. อาการชาจากการกดทับเฉพาะที่เช่นชานิ้วโป้งถึงนิ้วนางมือขวสามารถเกิดได้จากปลอกหุ้มประสาทอักเสบ (carpal tunnel syndrome)

นอกจากนี้ยังมีอาการชาอีกหลากหลายรูปแบบที่ไม่ได้กล่าวถึง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายจากแพทย์ร่วมด้วยเพื่อช่วยในการแยกโรคได้อย่างถูกต้อง และรักษาต้นเหตุของอาการชาได้อย่างถูกวิธี