เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral Magnetic Stimulation)

เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral Magnetic Stimulation)

เทคโลโลยีใหม่ล่าสุดในการรักษาอาการปวด ชา  อัมพฤกษ์อัมพาต โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็ก ที่สามารถลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ถึง 10 ซม มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวของทั้งโครงสร้าง (structure) และการทำงาน(function)ของกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและไขสันหลัง  ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization ซึ่งจะกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวด และช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น
 
โรคที่สามารถรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก
✅อาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง (Office syndrome)
✅อาการปวดจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท (Spondylosis)
✅ชา (Numbness) จากเบาหวาน/ปลายประสาทอักเสบ/จากยา/การกดทับเส้นประสาท 
✅อัมพฤกษ์/อัมพาต(Stroke)
✅อาการปวดจากเส้นประสาท (Neuropathic pain)
 
ข้อดีของการรักษา
1. เห็นผลไว ลงลึก และตรงจุด 
2. ปลอดภัย ไม่ใช่รังสี
3. ขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจพบอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ แต่ไม่สร้างความเจ็บปวดให้เกิดแก่ผู้ป่วยแต่อย่างใด 
4. รักษาได้ผลทั้งในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
 

โปรโมชั่น