ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ เมืองนนท์คลินิก - คุณณัฐนันท์ [เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS]

ด้วยความสนใจเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ เพราะเข้ากล้ามเนื้อโดยตรง…