ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ เมืองนนท์คลินิก – คุณพิชิตชัย [เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS]

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ เมืองนนท์คลินิก – คุณพิชิตชัย [เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS]

👉 คุณพิชิตชัย มีอาการปวดเรื้อรัง การปวดเรื้อรัง บริเวณตัว คอ บ่า ไหล่ เป็นอาการที่ทรมาน ไม่ว่าจะนอนหรือใช้ชีวิตประจำวัน ก็ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ

ประสบการณ์จริงจากผู้เข้ารับการรักษา