ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ เมืองนนท์คลินิก – คุณรวิพัชร์ [เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS]

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ เมืองนนท์คลินิก – คุณรวิพัชร์ [เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก PMS]

👉 คุณรวิพัชร์ มีอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท ด้วยพิษโควิดทำให้ต้อง Work From Home ทำให้อยู่บ้าน นั่งนานๆไม่ได้ขยับตัวไปไหนจึงเกิดอาการเยอะขึ้นมาเรื่อยๆ ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน

ประสบการณ์จริงจากผู้เข้ารับการรักษา