เมืองนนท์คลินิก

จุดเริ่มต้นของเมืองนนท์คลินิก เกิดจากหมอบุญโชติ และ พญ.รวมหทัย ซึ่งเป็นศัลยแพทย์และอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ที่มีความฝันร่วมกันในการส่งต่อความรักของเราสู่คนไข้ อยากเชื่อมโยงคนไข้กับแพทย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ดูแลคนไข้ด้วยความรักเสมือนญาติ เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สุขภาพของคุณ..เราพร้อมดูแล

เมืองนนท์คลินิก มีทีม แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง พยาบาลวิชาชีพ และทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดและครบวงจร เพื่อมุ่งหวังให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

บรรยากาศภายในคลินิก

เมืองนนท์คลินิกเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านระบบประาทและสมองที่มีรูปแบบคลินิกที่ทันสมัย เชี่ยวชาญการดูแลรักษาอาการปวด ชา อัมพฤกษ์  อัมพาตบรรยากาศภายในคลินิกเน้นความสะอาด กว้างขวาง บรรยากาศอบอุ่น มีที่นั่งรอสะดวกสบาย

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่

นายแพทย์บุญโชติ เคียงกิติวรรณ (หมอโชติ)

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง (Neurosurgeon)

แพทย์หญิงรวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี (หมอจ๊ะ)

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง (Neurologist)

กภ.รัชชานนท์ ปินตานา (ท็อป)

นักกายภาพบำบัด

กภ.ปฏิมากร จั่นจำรูญ (ปลื้ม)

นักกายภาพบำบัด

นางสาวกมลพรรณ จินดาวงศ์ (แพรว)

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวหทัยกาญจน์ วงษ์รัศมี (เก้)

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวช่อลดา ศิริรัตนโสพร (บิ๊ก)

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวไอลดา สุกันยา (กุ้ง)

ผู้จัดการคลินิก