การฝังเข็มจีน (Acupunture)

การฝังเข็มจีน (Acupunture)

เป็นการรักษา โดยใช้เข็มขนาดเล็กปักบนผิวร่างกายตามจุดเส้นลมปราณ
ซึ่งการฝังเข็มจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
  1. ระบบลมปราณเลือด (ชี่)หมุนเวียนดีขึ้น
  2. หลอดเลือดบริเวณที่ปักเข็มขยายตัวและหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายขยายตัวด้วย  ทำให้เนื้อเยื่อร่างกายได้รับสารอาหารและขจัดของเสียที่คั่งค้างออกมา
  3. กระตุ้นสมองและเส้นประสาท ทำให้มีการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง (Neurotransmitter) เช่น เอนดอร์ฟิน ซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและควบคุมการหลั่งฮอร์โมนให้เป็นปกติ
ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลก(WHO)ได้ให้การยอมรับว่าการฝังเข็มในบางโรคได้ผลดีมาก ได้แก่ 
✅อาการปวดชนิดต่างๆ : ปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า เข่าเสื่อม ปวดแขน ปวดเส้นเอ็นอักเสบ
✅ปวดศรีษะ ไมเกรนปวดเส้นประสาทบนใบหน้า 
✅อัมพฤกษ์อัมพาต 
✅นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ เวียนศีรษะ
 
การฝังเข็มจะใช้เวลา 20-30 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และควรทำต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง ขณะฝังเข็ม อาจมีความรู้สึกเจ็บ ตึง หน่วงๆ ชา ไฟฟ้าวิ่ง ถือเป็นอาการปกติระหว่างฝังเข็มได้ หลังฝังเข็ม สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เหมือนปกติ

โปรโมชั่น