การฝังเข็มคลายจุด (Dry Needling)

การฝังเข็มคลายจุด (Dry Needling)

เป็นการฝังเข็มไปยังจุดที่กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวเป็นก้อนซึ่งเป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อขาดเลือด ทำให้เกิดอาการปวดโดยตรง หรือที่เรียกว่า Trigger point ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง และมีการเรียงตัวใหม่ของใยกล้ามเนื้อ รวมทั้งทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้นำพาของเสียที่เกิดขึ้นออกนอกกล้ามเนื้อ และมีการหลั่งสารจากกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเองทำให้ช่วยระงับปวดได้ดีขึ้น
-ระหว่างที่ทำการฝังเข็มคลายจุด ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกมีอาการปวดหน่วงๆ กล้ามเนื้อกระตุก และอาจร้าวไปบริเวณที่ปวดได้ 
 
ข้อดี
✅เหมาะสำหรับ กลุ่มโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial Pain Syndrome)
✅รักษาตรงจุดที่ปวด( Trigger point)
✅ใช้เวลารักษาไม่นาน
✅สามารถทำควบคู่กับกายภาพวิธีอื่นได้เช่น เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก(PMS)
 
ข้อเสีย
✅ ไม่เหมาะสำหรับคนกลัวเข็ม
✅ อาจจะมีอาการระบมได้ ประมาณ1-2 วัน
 

โปรโมชั่น