เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก

เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก

การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการรักษา อาการปวด อาการชา  อัมพฤกษ์อัมพาต โดยใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถกระตุ้นโดยตรงลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เนื้อเยื่อ และกระดูก ได้ถึงประมาณ 10 เซนติเมตร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะใดๆ

4 STEPs พิชิตความปวด ด้วยเครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก (PMS)

 1. ลดอาการปวด คลายจุดกดเจ็บ
 2. ฟื้นฟูเส้นประสาท
 3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
 4. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดอาการเกร็ง

โรคที่สามารถรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็ก

 • อาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • อาการปวดจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
 • ชา จากเบาหวาน/ปลายประสาทอักเสบ/จากยา/การกดทับเส้นประสาท
 • อัมพฤกษ์/อัมพาต
 • อาการปวดจากเส้นประสาท

ข้อดีของการรักษา

 1. ห็นผลไว ลงลึก และตรงจุด
 2. ปลอดภัย ไม่ใช่รังสี
 3. ขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจพบอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ แต่ไม่สร้างความเจ็บปวดให้เกิดแก่ผู้ป่วยแต่อย่างใด
 4. รักษาได้ผลทั้งในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง

ข้อควรระวัง

 1. บริเวณที่ผ่าตัดฝังโลหะ เช่น สะบ้าเข่า , สายระบายน้ำในสมองแบบอัตโนมัติ(programmable VP shunt)
 2. จุดที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าฝังในร่างกายแบบที่มีแบตเตอร์รี่ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ(pacemaker)
 3. บริเวณที่เป็นมะเร็ง
 4. ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 5. ถอดอุปกรณ์ที่เป็นอิเลคทรอนิคส์ทั้งหมดในร่างกายออกขณะใช้เครื่อง เนื่องจากคลื่นอาจมีผลทำให้แบตเสื่อมได้

ประสบการณ์จริงจากผู้เข้ารับการรักษา